โปรแกรมร้านอาหาร

ORDER RESTAURANT SYSTEM (ORS)

     ORDER RESTAURANT SYSTEM (ORS)

     โปรแกรมร้านอาหาร
     โปรแกรมร้านอาหาร เป็นโปรแกรมที่ช่วยผสานงานระหว่างพนักงานขาย ห้องครัว และแคชเชียร์ ทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
     โดยไม่จำเป็นจะต้องจดรายการใส่กระดาษอีกต่อไป อีกทั้งยังสามารถให้ลูกค้าเลือกรายการอาหารและสั่งอาหารได้ด้วยตนเอง โปรแกรมยังทำงานร่วมกับ
     สมาร์ทโฟน (Smart Phone), แท็บเล็ต (Tablet), และชุดขายหน้าร้าน (POS Set) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          - ช่วยให้พนักงานแต่ละฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
          - ลดภาระงานอันเกิดจากการจดรายการผิดพลาด
          - ลดระยะเวลาในการทำงาน
          - เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
          - ลูกค้าสามารถดูเมนู, เลือก และสั่งอาหารได้ด้วยตัวเอง
          - ประหยัดทรัพยาการในการดำเนินงาน
          - ข้อมูลรายการที่ส่งถึงแต่ละฝ่ายจะเป็นข้อมูลเดียวกัน
          - สามารถทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน (Smart Phone), แท็บเล็ต (Tablet), และชุดขายหน้าร้าน (POS Set) ได้อย่างเสถียร
 
                                                                ติดต่อสอบถาม Line : @geniusgroup Mobile : 02-919-5999 , 098-909-9263

     ORDER RESTAURANT MANAGEMENT FUNCTION

     ฟังก์ชันโปรแกรมจัดการร้านอาหาร

          >> ส่วนของพนักงานรับออเดอร์ <<

          - สามารถเพิ่ม, แก้ไข, ยกเลิก รายการอาหารได้ไม่จำกัด

          - สามารถใส่ข้อมูลรายละเอียดโต๊ะ และจำนวนคนได้ เพื่อง่ายต่ออาการชำระเงินและออกใบเสร็จ

          - แสดงรายการอาหารแบบแยกประเภทอาหารได้

          - สามารถใส่รายละเอียดอื่นนอกเหนือจากรายการอาหารได้

          - เมื่อบันทึกแล้วจะส่งออเดอร์ไปยังส่วนของห้องครัว และแคชเชียร์โดยอัตโนมัติ

          - จำกัดสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน

          - เก็บข้อมูลพนักงานที่รับออเดอร์ และช่วงเวลาที่รับออเดอร์จนถึงเสิร์ฟ

          - สามารถนำเข้ารายการอาหารจากฐานข้อมูล หรือไฟล์ Excel เดิมได้

          - แสดงรายงานการเข้าใช้งาน (ชื่อผู้ใช้, เวลา, จำนวนรายการที่รับออเดอร์)

          - แสดงรายงานรายการอาหารที่ได้รับตามวันและเวลา

 

          >> ส่วนของห้องครัว <<

          - ตอบรับออเดอร์ที่ได้จากพนักงานรับออเดอร์

          - ส่งการแจ้งเตือนตอบรับ และยกเลิกรายการอาหารไปยังเครื่องของพนังงานรับออเดอร์

          - แสดงรายการอาหารเพื่อจัดเตรียมอาหารแบบแยกประเภทได้

          - สามารถนำเข้ารายการอาหารจากฐานข้อมูล หรือไฟล์ Excel เดิมได้

          - จำกัดสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน

          - แสดงรายงานการเข้าใช้งาน (ชื่อผู้ใช้, เวลา, จำนวนรายการที่รับออเดอร์)

          - แสดงรายงานรายการอาหารที่จัดเตรียม ตามวันและเวลา

                                                               ติดต่อสอบถาม Line : @geniusgroup Mobile : 02-919-5999 , 098-909-9263


 • - เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว
  - ลดเวลาการทำงาน
  - ลดความผิดพลาดการจดบันทึก
  - ลดจำนวนคนในการดำเนินการ
  - การคำนวนเเม่นยำ ด้วยรหัสบาร์โค้ด
  - ทำให้การค้นหาสินค้าได้ง่ายขึ้น

 • - ควบคุมคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  - สามารถปรับปรุงสินค้าคงคลังให้มีความแม่นยำ
  - ลดความผิดพลาดจากการจดบันทึก
  - ทำการค้นหาสินทรัพย์ได้ง่ายขึ้น
  - ลดระยะเวลาในการทำงาน
  - ลดจำนวนคน และเอกสารในการดำเนินงาน

 • - ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
  - ลดความผิดพลาดของการตรวจนับสต๊อคสินค้า
  - ลดระยะเวลาในการทำงาน
  - ทำการตรวจเช็คสต๊อกสินค้าได้ง่ายดาย
  - สามารถทำงานร่วมกับการ Handheld ได้เป็นอย่างดี
  - ลดภาระงานอันเนื่องจากความผิดพลาดในการเช็คสต๊อก

 • - ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
  - ลดความผิดพลาดของข้อมูล
  - ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการขนส่ง
  - ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน
  - การตรวจเช็คข้อมูลพัสดุทำได้อย่างรวดเร็ว
  - สามารถทำงานร่วมกับการ Handheld ได้เป็นอย่างดี
  - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
  - ช่วยให้การขนส่งพัสดุดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

 • - ช่วยให้พนักงานแต่ละฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
  - ลดภาระงานอันเกิดจากการจดรายการผิดพลาด
  - ลดระยะเวลาในการทำงาน
  - เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
  - ลูกค้าสามารถดูเมนู, เลือก และสั่งอาหารได้ด้วยตัวเอง
  - ประหยัดทรัพยาการในการดำเนินงาน
  - ข้อมูลรายการที่ส่งถึงแต่ละฝ่ายจะเป็นข้อมูลเดียวกัน
  - สามารถทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน (Smart Phone), แท็บเล็ต (Tablet), และชุดขายหน้าร้าน (POS Set) ได้อย่างเสถียร

 • - ช่วยให้การคำนวณดอกเบี้ยตามระยะเวลามีความถูกต้อง แม่นยำ
  - ช่วยลดระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ย
  - ช่วยลดความผิดพลาดจากการจดบันทึก
  - สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ
  - ช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Visitors: 137,257