Rewinder Np-u8


Rewinder Np-u8

เครื่องม้วนสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด ฉลากสินค้า สามารถช่วยแก้ปัญหาภายในองค์กรได้ ทำให้เกิดการทำงานที่สะดวกรวดเร็วขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเก็บม้วนสติ๊กเกอร์หรือฉลากสินค้า

เครื่องม้วนฉลากอัตโนมิต Np-U8

การแนะนำสินค้า
ความเร็ว: ความเร็วสูงสุด rewinding (10 นิ้ว / วินาที);
ความกว้าง: กลับสูงสุด (180มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง: เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด (230 มิลลิเมตร)
ฉลาก: 1 นิ้ว (25.4มิลลิเมตร), 1.5 นิ้ว (38.1มิลลิเมตร), 3 นิ้ว (76.2มิลลิเมตร)
สามารถม้วนเดินหน้า และถอยหลังได้
กำลังไฟฟ้าเข้า: 220V 50Hz
รับน้ำหนักม้วนสติกเกอร์ 7.5 กิโลกรัม หรือน้อยกว่า 

           

เครื่องกรอม้วนสติกเกอร์ Np-U8 เป็นเครื่องที่ใช้ม้วนเก็บสติ๊กเกอร์อัตโนมัติ เก็บม้วนหน้ากว้างขนาด 6 นิ้วได้ รูปลักษณ์ทันสมัย แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ในระยะยาว การทำงานสอดคล้องรับกับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพิมพ์ จะเริ่มทำงานอัตโนมัติและหยุดทันทีเมื่อเครื่องหยุดพิมพ์ เหมาะกับกรณีที่มีการใช้งานสติ๊กเกอร์จำนวนมาก ไม่ต้องคอยพับหรือม้วนสติกเกอร์ให้สิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน เหมาะสำหรับกรอบาร์โค้ดและฉลากสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สะดวกรวดเร็วขึ้น ส่งเสริมปริมาณการผลิตจำนวนมากต่อวัน มีรายละเอียดดังนี้

ทำงานความเร็วสูง

เครื่องกรอม้วนสติกเกอร์ รูปทรงและขนาดกะทัดรัด ประหยัดเนื้อที่การจัดเก็บ ใช้งานคล่องตัว รวดเร็วและแม่นยำ ทำงานความเร็วสูง สามารถม้วนเดินหน้าและถอยหลังได้ ทำงานด้วยความเร็วสูงสุด 10 นิ้ว/วินาที  เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของตัวกรอ 230 มิลลิเมตร แกนสติ๊กเกอร์มีขนาด 1 นิ้ว (25.4 มิลลิเมตร) 1.5 นิ้ว (38.1 มิลลิเมตร) และ 3 นิ้ว (76.2 มิลลิเมตร) ใช้กำลังไฟฟ้าจากไฟบ้าน 220V สามารถรับน้ำหนักม้วนสติกเกอร์ไม่เกิน 7.5 กิโลกรัม

วิธีการใช้งานง่ายดาย

เครื่องม้วนเก็บสติกเกอร์อัตโนมัติใช้งานง่าย สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์สติกเกอร์หรือฉลากบาร์โค้ดได้ทุกยี่ห้อ วิธีการใช้งานง่ายๆ เพียงวางตัวเครื่องด้านหน้าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด นำแถบกระดาษสติกเกอร์ที่พิมพ์ออกมาเรียบร้อยแล้ว สอดแถบสติกเกอร์ใต้แกนสีขาวบนตัวเครื่อง จากนั้นเปิดสวิตช์เริ่มการทำงาน เมื่อมีการพิมพ์ฉลากออกมา เครื่องจะทำงานกรอเก็บอัตโนมัติ และจะหยุดทำงานทันทีเมื่อเครื่องพิมพ์หยุดทำงาน

ประหยัดเวลาม้วนสติกเกอร์

ตัวเครื่องม้วนเก็บสติกเกอร์หมุนด้วยมอเตอร์ที่แข็งแรงทนทาน การใช้งานง่าย ไม่ต้องเสียเวลาม้วนเก็บสติกเกอร์ที่พิมพ์ออกมา ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน ลดพนักงานที่คอยเฝ้าและเก็บม้วนสติกเกอร์ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังประหยัดเนื้อที่การจัดเก็บสติกเกอร์ที่พิมพ์แล้วไปในตัว

ไม่ทำให้ข้อมูลเสียหาย

ม้วนสติกเกอร์กรอเก็บเรียบร้อยช่วยอำนวยความสะดวกในการสวมเข้ากับเครื่องติดสติกเกอร์อย่างง่ายดาย เครื่องกรอม้วนสติกเกอร์ทำงานกับฉลากหน้ากว้างสูงสุด 6 นิ้วได้เป็นอย่างดี ไม่ทำให้ข้อมูลรายละเอียดเสียหายหรือเสียรูปในขณะกรอม้วนสติกเกอร์ จึงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ใช้งานหลากหลาย

นิยมใช้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องดื่ม เคมี สินค้า อาหาร เครื่องจักร อุปกรณ์การแพทย์ สิ่งทอ และอื่นๆ

คุณสมบัติของ เครื่องกรอม้วนสติ๊กเกอร์ U8 มีดังนี้

  • ความเร็วสูงสุดในการกรอม้วนสติกเกอร์ 10 นิ้ว/วินาที
  • ความกว้าง สูงสุด 180 มิลลิเมตร
  • เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด 230 มิลลิเมตร
  • แกนสติ๊กเกอร์ ขนาด 1 นิ้ว (25.4 มิลลิเมตร)  1.5 นิ้ว (38.1 มิลลิเมตร) และ 3 นิ้ว (76.2 มิลลิเมตร)
  • สามารถม้วนเดินหน้า และถอยหลังได้
  • กำลังไฟฟ้าเข้า 220V 50Hz
  • รับน้ำหนักม้วนสติกเกอร์ 7.5 กิโลกรัม หรือน้อยกว่า
  • ทำงานที่อุณหภูมิ 0-45 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 5%-85%

รองรับงานสติกเกอร์ปริมาณมาก

เครื่องกรอม้วนสติกเกอร์ Np-U8 รองรับการใช้งานได้เป็นอย่างดี โครงสร้างเครื่องแข็งแรงทนทานรองรับงานหนักปริมาณมาก วิธีการใช้งานเครื่องม้วนสติกเกอร์ไม่ยุ่งยาก เพียงนำแถบกระดาษสติกเกอร์ที่พิมพ์ออกมาเรียบร้อยแล้วติดเข้ากับตัวเครื่องและเปิดสวิตช์เริ่มการทำงาน การบำรุงดูแลอุปกรณ์ไม่ยุ่งยาก เหมาะสำหรับกรอม้วนบาร์โค้ดและฉลากสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สะดวกรวดเร็วขึ้น ส่งเสริมปริมาณการผลิตจำนวนมากต่อวัน

Visitors: 131,721