โปรแกรมบริหารสินทรัพย์ (Nippo Fix Asset)

                                     ติดต่อสอบถาม Line : @np0005 Mobile : 090-960-1314 (ยุทธ), 097-016-9672 (ไข่มุก) 


Nippo Fix Asset

โปรแกรม การจัดการทรัพย์สิน 

 

     FIX ASSET MANANEGEMENT SYSTEM
     โปรแกรมทรัพย์สิน

     โปรแกรมทรัพย์สิน เป็นโปรแกรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ มีความสามารถในการควบคุม, บริหาร และจัดการสินทรัพย์
     รวมถึงการตรวจเช็คสินทรัพย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
        - อุปกรณ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค, เครื่องปริ้น เป็นต้น
        - อุปกรณ์ในโรงงาน เช่น เครื่องมือ, เครื่องจักร, ชิ้นส่วนประกอบ เป็นต้น
     เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของสินทรัพย์ที่มีอยู่ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และซึ่งประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากโปรแกรมนี้ คือ

          - เพิ่มความถูกต้อง และความรวดเร็ว ในการดำเนินงาน

          - ลดระยะเวลาการทำงาน

          - ลดความผิดพลาด อันเกิดจากการจดบันทึก

          - ลดจำนวนคนในการดำเนินการ

          - การคำนวณแม่นยำ ด้วยระบบบาร์โค้ด

          - ค้นหาสินทรัพย์ได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถาม

Line : @np0005 


090-960-1314 (ยุทธ)
097-016-9672 (ไข่มุก) 

                  

     FIX ASSET MANANEGEMENT SYSTEM

     ฟังก์ชันการทำงานของระบบบริหารสินทรัพย์

          1. ข้อมูล : การจัดการข้อมูลสินทรัพย์ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

                  1.1. ข้อมูลสินทรัพย์

                  - ชื่อสินทรัพย์

                  - ประเภทสินทรัพย์

                  - ผู้ขาย

                  - วันที่ซื้อ

                  - วันหมดอายุ

                  - มูลค่า

                  - รูปภาพ 4 รูป

                  - ระบุหมายเหตุ

                  - กำหนดสถานนะการใช้งาน


                  1.2. ข้อมูลสถานที่จัดเก็บ แบ่งเป็น 4 ระดับ

                  - บริษัท

                  - พื้นที่

                  - โซน

                  -  สถานที่ (ที่จัดเก็บสินทรัพย์)


          2. ตรวจนับ : ตรวจนับสินทรัพย์

                  - นำ Handheld ไปสแกนบาร์โค้ด เพื่อตรวจนับสินทรัพย์


          3. ปรับปรุง : ปรับข้อมูลสินทรัพย์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

                  - Update ข้อมูลสินทรัพย์หลังการตรวจนับ

                  - พิมพ์รายงานการปรับปรุงสินทรัพย์


          4. ส่งซ่อม-รับคืน : แจ้งนำส่งซ่อมและรับคืนสินทรัพย์

                  - ระบุเหตุผลที่นำส่งซ่อม

                  - บันทึกค่าใช้จ่ายในการส่งซ่อม

                  - พิมพ์รายงานส่งซ่อม-รับคืน 


          5. ย้ายสถานที่ : ย้ายสถานที่สินทรัพย์โดยไม่ผ่านการตรวจนับ

                  - ระบุเหตุผลที่แจ้งย้ายสถานที่

                  - พิมพ์รายงานแจ้งย้ายสถานที่

 ติดต่อสอบถาม Line : @np0005 Mobile : 090-960-1314 (ยุทธ), 097-016-9672 (ไข่มุก) 

 ติดต่อสอบถาม Line : @np0005 Mobile : 090-960-1314 (ยุทธ), 097-016-9672 (ไข่มุก) 

 

 


 • - เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว
  - ลดเวลาการทำงาน
  - ลดความผิดพลาดการจดบันทึก
  - ลดจำนวนคนในการดำเนินการ
  - การคำนวนเเม่นยำ ด้วยรหัสบาร์โค้ด
  - ทำให้การค้นหาสินค้าได้ง่ายขึ้น

 • - ควบคุมคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  - สามารถปรับปรุงสินค้าคงคลังให้มีความแม่นยำ
  - ลดความผิดพลาดจากการจดบันทึก
  - ทำการค้นหาสินทรัพย์ได้ง่ายขึ้น
  - ลดระยะเวลาในการทำงาน
  - ลดจำนวนคน และเอกสารในการดำเนินงาน

 • - ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
  - ลดความผิดพลาดของการตรวจนับสต๊อคสินค้า
  - ลดระยะเวลาในการทำงาน
  - ทำการตรวจเช็คสต๊อกสินค้าได้ง่ายดาย
  - สามารถทำงานร่วมกับการ Handheld ได้เป็นอย่างดี
  - ลดภาระงานอันเนื่องจากความผิดพลาดในการเช็คสต๊อก

 • - ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
  - ลดความผิดพลาดของข้อมูล
  - ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการขนส่ง
  - ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน
  - การตรวจเช็คข้อมูลพัสดุทำได้อย่างรวดเร็ว
  - สามารถทำงานร่วมกับการ Handheld ได้เป็นอย่างดี
  - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
  - ช่วยให้การขนส่งพัสดุดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

 • - ช่วยให้พนักงานแต่ละฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
  - ลดภาระงานอันเกิดจากการจดรายการผิดพลาด
  - ลดระยะเวลาในการทำงาน
  - เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
  - ลูกค้าสามารถดูเมนู, เลือก และสั่งอาหารได้ด้วยตัวเอง
  - ประหยัดทรัพยาการในการดำเนินงาน
  - ข้อมูลรายการที่ส่งถึงแต่ละฝ่ายจะเป็นข้อมูลเดียวกัน
  - สามารถทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน (Smart Phone), แท็บเล็ต (Tablet), และชุดขายหน้าร้าน (POS Set) ได้อย่างเสถียร

 • - ช่วยให้การคำนวณดอกเบี้ยตามระยะเวลามีความถูกต้อง แม่นยำ
  - ช่วยลดระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ย
  - ช่วยลดความผิดพลาดจากการจดบันทึก
  - สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ
  - ช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ติดต่อสอบถาม Line : @np0005 Mobile : 090-960-1314 (ยุทธ), 097-016-9672 (ไข่มุก) 

 

Visitors: 51,460