Software Solution (บริการด้านซอฟแวร์)

พี แอนด์ พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย คือ ผู้นำในการให้บริการ Software Solution

ให้บริการออกแบบระบบและเขียนโปรแกรมสำหรับ ผู้เริ่มต้นธุรกิจ หรือ ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ 
ด้วยทีมงานมิืออาชีพ ให้บริการอย่างเป็นกันเอง ร่วมให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาระบบของลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จทั้งระบบ
โดยเราให้บริการในทุกอุตสาหกรรม อาทิ เช่น ระบบบริหารการขายสินค้าด้วยบาร์โค้ด , บริหารสินทรัพย์ , จัดการคลังสินค้า , การบริหารสต๊อก ,
ระบบเช็ครายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม , ระบบควบคุมการผลิต , ระบบคำนวณดอกเบี้ยสำหรับร้านทอง , ระบบเช็คจำนวนนักเรียนและแจ้งเตือนผู้ปกครอง 

 ติดต่อสอบถาม Line : @geniusgroup Mobile : 098-909-9263  

 

 


Line : @geniusgroup

พนักงานขาย
โปรแกรมและระบบซอฟท์แวร์ 
Tel : 02-919-5999
Mobile : 098-909-9263 


 • - ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
  - ลดความผิดพลาดของการตรวจนับสต๊อคสินค้า
  - ลดระยะเวลาในการทำงาน
  - ทำการตรวจเช็คสต๊อกสินค้าได้ง่ายดาย
  - สามารถทำงานร่วมกับการ Handheld ได้เป็นอย่างดี
  - ลดภาระงานอันเนื่องจากความผิดพลาดในการเช็คสต๊อก

 • - เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว
  - ลดเวลาการทำงาน
  - ลดความผิดพลาดการจดบันทึก
  - ลดจำนวนคนในการดำเนินการ
  - การคำนวนเเม่นยำ ด้วยรหัสบาร์โค้ด
  - ทำให้การค้นหาสินค้าได้ง่ายขึ้น

 • - ควบคุมคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  - สามารถปรับปรุงสินค้าคงคลังให้มีความแม่นยำ
  - ลดความผิดพลาดจากการจดบันทึก
  - ทำการค้นหาสินทรัพย์ได้ง่ายขึ้น
  - ลดระยะเวลาในการทำงาน
  - ลดจำนวนคน และเอกสารในการดำเนินงาน

 • - ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
  - ลดความผิดพลาดของข้อมูล
  - ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการขนส่ง
  - ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน
  - การตรวจเช็คข้อมูลพัสดุทำได้อย่างรวดเร็ว
  - สามารถทำงานร่วมกับการ Handheld ได้เป็นอย่างดี
  - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
  - ช่วยให้การขนส่งพัสดุดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

 • - ช่วยให้พนักงานแต่ละฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
  - ลดภาระงานอันเกิดจากการจดรายการผิดพลาด
  - ลดระยะเวลาในการทำงาน
  - เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
  - ลูกค้าสามารถดูเมนู, เลือก และสั่งอาหารได้ด้วยตัวเอง
  - ประหยัดทรัพยาการในการดำเนินงาน
  - ข้อมูลรายการที่ส่งถึงแต่ละฝ่ายจะเป็นข้อมูลเดียวกัน
  - สามารถทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน (Smart Phone), แท็บเล็ต (Tablet), และชุดขายหน้าร้าน (POS Set) ได้อย่างเสถียร

 • - ช่วยให้การคำนวณดอกเบี้ยตามระยะเวลามีความถูกต้อง แม่นยำ
  - ช่วยลดระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ย
  - ช่วยลดความผิดพลาดจากการจดบันทึก
  - สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ
  - ช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  ติดต่อสอบถาม Line : @geniusgroup Mobile : 098-909-9263  
 

Visitors: 122,966