เครื่องอ่านบาร์โค้ด

  

เครื่องอ่านบาร์โค้ด (หรือสแกนเนอร์บาร์โค้ด) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการอ่านบาร์โค้ดพิมพ์ เช่นสแกนเนอร์ซึ่งประกอบด้วยแหล่งกำเนิดแสงเลนส์และเซ็นเซอร์วัดแสงแปลแรงกระตุ้นแสงเป็นคนไฟฟ้า นอกจากนี้เกือบทั้งหมดอ่านบาร์โค้ดมีวงจรถอดรหัสวิเคราะห์ข้อมูลภาพบาร์โค้ดที่ได้รับจากเซ็นเซอร์และการส่งเนื้อหาบาร์โค้ดกับพอร์ตการส่งออกของสแกนเนอร์

ลักษณะการทำงาน บาร์โค้ดจะถูกอ่านด้วยเครื่องสแกนเนอร์ บันทึกข้อมูลเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์โดยตรง ไม่ต้องกดปุ่มที่แท่นพิมพ์ โดยอาศัยหลักของการสะท้อนแสง ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น

เครื่องสแกนเนอร์มีชนิดต่าง ๆ กัน ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่ออ่านบาร์โค้ดที่ได้รับการพิมพ์อย่างถูกต้อง เครื่องสแกนเนอร์จะถูกต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์กลาง เพื่อทำหน้าที่เก็บข้อมูลทุกครั้งที่มีการซื้อเข้าและการขายออกได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

 


                                                                                      ติดต่อสอบถาม Line : @geniusgroup Mobile : 098-909-9263                                                                                     

ประโยชน์ของ  Scanner Barcode

Visitors: 127,891