เครื่องพิมพ์ขึ้น ErrorCustomer Service Online
บริการหลังการขาย

Mobile : 094-052-8075 (ต้า)

 

Q : ทำไมเครื่องพิมพ์เวลาสั่งพิมพ์ขึ้น Error คะ ?

A : สาเหตุหลักน่าจะเกิดมาจากเซนเซอร์ของเครื่องพิมพ์ไม่สามารถจับรอยฉีกของดวงสติ๊กเกอร์หรือกระดาษอื่นๆได้ ส่วนใหญ่ปัญหานี้จะพบได้บ่อยตอนที่เปิดเครื่องใช้งานครั้งแรก

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Godex EZ1100

 

วิธีการแก้ไขปัญหา
คือการ calibration sensor หรือ ตั้งค่าเซนเซอร์นั่นเอง

 

Visitors: 57,234