แก้ปัญหาเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดให้ลูกค้าย่านสาธร

ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของเรา บริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าพบลูกค้า บริษัทธุรกิจแพ็คส่งผลไม้เข้าห้างสรรพสินค้า ย่านสาธร ลูกค้าเกิดปัญหาพิมพ์สติ๊กเกอร์พอเหลือท้ายม้วน เวลาสั่งพิมพ์จะเกิดอาการ Error ไม่ทราบสาเหตุ ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานจากเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดได้เหมือนเดิม โดยจะเป็นเฉพาะท้ายม้วนสติ๊กเกอร์ ประมาณ 50 ดวงสุดท้าย

ในเบื้องต้นทีมเทคนิคอลของนิปโป เทคเข้าไปตรวจสอบหน้างาน สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นคำสั่งเก่าที่ยังค้างอยู่ในความจำเครื่อง เป็นเหตุให้การทำงานต่อเกิดความผิดพลาด จึงทำการรีเซ็ตปริ้นเตอร์ในโปรแกรม GoLabel ให้แน่ใจว่ามีการใช้งานอย่างถูกต้อง หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนขั้นตอนเหล่านี้และลองให้ลูกค้าพิมพ์งานอีกครั้ง อาการ Error จึงหมดไป คาดว่าผู้ใช้อาจจะไปตั้งค่าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้เกิดปัญหาขึ้น

printer barcode

ทั้งนี้ ปัญหาของลูกค้าเกิดกับการตั้งค่าเอกสารงานพิมพ์ที่ใช้ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดรายละเอียดของเครื่องพิมพ์ ทำให้การพิมพ์สติ๊กเกอร์ท้ายม้วนเกิดปัญหาติดขัด ทำให้อุปกรณ์สิ้นเปลือง สติ๊กเกอร์ที่เหลืออยู่ติดม้วนไม่สามารถพิมพ์งานออกมาได้ ทีมบริการของเราเต็มใจตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและสาเหตุทั่วไป พร้อมแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือให้ข้อบกพร่องต่างๆ หมดไป เครื่องพิมพ์กลับมาทำงานได้ตามปกติอีกครั้ง

ทางพี แอนด์ พี ยินดีบริการและพร้อมรับผิดชอบในการดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ มีช่องทางในการรับเรื่องและตอบปัญหาแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว หากพบปัญหาที่ซับซ้อน ทีมช่างโดยตรงของเราบริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบาร์โค้ด ดูแลซอฟต์แวร์ทางธุรกิจของบริษัท อาทิ โปรแกรมขายหน้าร้าน POS ที่ช่วยจัดการบริหารงานขาย สินค้าคงคลัง ระบบบัญชี และระบบต่างๆ สามารถแนะนำลูกค้าเพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาให้การช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุด ช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปอย่างราบรื่น พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อแนะนำต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินค้าและโปรแกรมให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Visitors: 134,458