บริการแก้ปัญหาเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและริบบอน ให้ลูกค้าในระยอง

ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของเรา บริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าพบลูกค้าในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าซึ่งซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดจากประเทศจีนแล้วนำเข้ามาเอง โดยมีความสนใจซื้อริบบอนและสติ๊กเกอร์บาร์โโค้ดจากพี แอนด์ พี จึงติดต่อขอเทส พร้อมกับขอให้ช่วยเหลือทดสอบและแก้ปัญหาเครื่องพิมพ์สัญชาติจีนดังกล่าว ทีมงานบริการของเราเร่งเข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาติดขัดทั่วไปของเครื่องพิมพ์ดังกล่าว ให้บริการที่เป็นมาตรฐานแก่ลูกค้าได้อย่างสำเร็จลุล่วงด้วยดีและได้รับคำยกย่องชมเชย

ราคาเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
เหตุผลสำคัญที่ลูกค้าตัดสินใจเลือกเราก็คือความรวดเร็วในการให้บริการ ไม่ต้องรอนาน สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด แม้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่ใช่สินค้าของเรา แต่มีความจำเป็นต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทางลูกค้าให้ความมั่นใจในฝีมือของทีมบริการจากพี แอนด์ พี ซึ่งแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วถูกใจ ประโยชน์สำคัญก็คือ ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ ขณะเดียวกันทีมฝ่ายขายรของเราได้สาธิตริบบอนและสติ๊กเกอร์ให้ลูกค้าได้ชมก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ เรามั่นใจในตัวสินค้าของ GoDEX และนำเสนอคุณค่านั้นๆ สู่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เมื่อลูกค้าทดลองใช้แล้วมีทัศนคติที่ดีก็จะแนะนำบอกต่อกันไป
ทางเราขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเราเข้าไปแก้ปัญหาทันทีเมื่อเกิดวิกฤต การใช้งานเครื่องพิมพ์ต่อเนื่องยาวนานก็คงจะมีโอกาสพบปัญหาความบกพร่องของงานพิมพ์อยู่บ้าง โดยเฉพาะจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง นอกจากพี แอนด์ พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จะจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดของ GoDEX ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลแล้วยังพร้อมบริการอบรมให้ลูกค้ามีความเข้าใจและใช้งานถูกต้องเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานไปยาวนาน ทั้งยังรองรับความต้องการสั่่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ริบบอนหรือสติ๊กเกอร์ หวังว่าความประทับใจในบริการที่มีคุณภาพจะมอบโอกาสให้เราจัดหาสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมมาให้ลูกค้าเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

Visitors: 136,034