ส่งมอบเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด รุ่น EZ1100Plus ให้ลูกค้าธุรกิจขนส่ง

ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของเรา บริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด สาขาภาคเหนือ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า  ซึ่งเป็นธุรกิจขนส่งรายใหญ่ในภาคเหนือ ได้จัดซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขายดี GoDEX รุ่น EZ1100Plus จำนวน 60 เครื่อง เพื่อใช้งานกับบริษัทขนส่งทุกสาขา ในปีนี้ลูกค้าขยายเส้นทางใหม่ไปประเทศเพื่อนบ้านรองรับการเปิดเออีซี ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การเตรียมความพร้อมด้วยการสั่งซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเข้ามาจัดการระบบเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการขยายเส้นทางบริการและธุรกิจขนส่งให้มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นไปตามระเบียบมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือกว่าบรรดาคู่แข่ง

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

ทางพี แอนด์ พี รู้สึกยินดีที่ได้เป็นผู้รับผิดชอบงานโปรเจคใหญ่  ทีมบริการของเราเข้าไปส่งสินค้าล็อตแรกจำนวน 30 เครื่อง ให้กับบริษัทขนส่งรายนี้เนื่องจากระบบบาร์โค้ดนำเสนอเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการบริหารโลจิสติกส์เพื่อสร้างศักยภาพของธุรกิจขนส่งให้มีข้อได้เปรียบทั้งในเรื่องความคุ้มค่าและความรวดเร็ว นับตั้งแต่การบริการลูกค้า การขนส่ง การบริหารคลังสินค้า และการจัดการโลจิสติกส์แบบย้อนกลับ บาร์โค้ดจะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงข้อมูลสร้างเครือข่ายที่รองรับความต้องการใช้งานของลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งรายใหญ่ที่ทำธุรกิจขนส่งสินค้าและผู้โดยสารกรุงเทพ-เชียงใหม่และหลายจังหวัดในภาคเหนือ ทำให้แต่ละสาขาสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดี ช่วยลดข้อผิดพลาดเรื่องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

พร้อมกันนี้ทีมงานของเราได้เยี่ยมชมระบบการจัดการของบริษัทลูกค้า ทางเราได้เข้ามาช่วยให้คำแนะนำการใช้งานและการวางระบบติดตั้งในสถานที่เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบโลจิสติกส์ในอนาคตอีกด้วย ลูกค้ามีความประทับใจความเอาใจใส่ของเรา พร้อมทั้งโปรโมทช่วยให้พี แอนด์ พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย สาขาเชียงใหม่ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

Visitors: 137,257