งานเทรนนิ่งพนักงานขายเรื่อง โปรแกรมระบบ POS เครื่องคิดเงินสด

เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมาทางเรา บริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จัดการเทรนนิ่งพนักงานขายเรื่องของโปรแกรมระบบ POS เครื่องคิดเงินสด โดยหัวข้อความรู้ที่ได้อบรมเพิ่มเติมในครั้งนี้เป็นเรื่อง โปรแกรมขาย POS ที่ไม่สามารถแก้ไขยอดจำนวนที่รับเข้าสต็อกไปแล้วได้ ต้องใช้วิธีขายออกอย่างเดียวจึงจะลบยอดได้ เรื่องที่เตรียมจะเทรนด์ในครั้งต่อไปคือวิธีการติดตั้งตัวสแกนเข้ากับเครื่องชุด POS เพื่อให้เรียนรู้การใช้งานและรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของพนักงานขายต่อไปในอนาคต

โปรแกรมระบบ POS เครื่องคิดเงินสด

ทั้งนี้ บริษัท พี แอนด์ พี เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดครบวงจร อาทิ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดสแกนเนอร์ หมึกพิมพ์ และสติกเกอร์ โดยเรามุ่งเน้นในการบริการให้คำปรึกษาดูแลรูปแบบการใช้งานเครื่องระบบต่าง ๆ การจะฝึกอบรมลูกค้าให้ใช้งานแต่ละผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้น ทางพนักงานของเราเองต้องรู้กว้างรู้ลึกเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อน จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการฝึกอบรมให้เรียนรู้การใช้งานและรายละเอียด พร้อมไปกับการเรียนรู้ลักษณะความต้องการของลูกค้า เพื่อที่จะอบรมได้อย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพความน่าไว้วางใจตามที่ลูกค้าคาดหวัง

การเทรนนิ่งถือเป็นงานที่สำคัญต่อพนักงานขายทุกคนไม่ว่าจะมีประสบการณ์การขายมาก่อนหรือไม่ก็ตาม การฝึกอบรมทำให้พวกเขาได้รับความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสินค้าตัวใหม่ เทคนิคการขายใหม่ ๆ ที่พนักงานจะพกติดตัวไปใช้เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขาย นอกจากนี้พนักงานขายต้องรู้จักตั้งคำถามดี ๆ รับฟังให้ได้ข้อมูลความต้องการ และเตรียมการแก้ไขปัญหาที่อาจต้องเผชิญไว้ได้ล่วงหน้า สามารถประสานงานกับฝ่ายบริการเข้าช่วยเหลือบรรเทาปัญหาให้ลูกค้าได้ทันท่วงที วิธีการนี้ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกประทับใจต่อความเอาใจใส่ของพี แอนด์ พี มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

Visitors: 134,452