เทสเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกับธุรกิจร้านสะดวกซื้อ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด บริษัท ฯ ได้มีโอกาสเข้าไปเทสเครื่องปริ้นสลิป หรือ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินรุ่น Epson TM-85 ให้กับลูกค้าของเรา บริษัท CJ Express ธุรกิจร้านสะดวกซื้อในโซนจังหวัดนครปฐมเกือบถึงเขตราชบุรี โดยลูกค้าเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาในต่างจังหวัด รวมถึงย่านพระ 2 ในกรุงเทพฯ สำหรับบริการให้ลูกค้า ทดสอบการใช้งานก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อในครั้งนี้มีการติดต่อประสานหลายฝ่ายซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราไม่ได้ย่อท้อและพยายามบริการอย่างเต็มที่โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินรุ่น Epson TM-85

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นบิษัท พี แอนด์ พี ต้องจัดเทสให้กับบริษัท PSD System ซึ่งเป็นบริษัทดูแลอุปกรณ์ไอทีให้กับลูกค้าก่อน เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อประสานกับฝ่ายธุรการของบริษัท PSD System เพื่อนัดเข้าพบเทสสินค้าและเสนอราคา โดยจะต้องทดสอบอุปกรณ์กับทีมช่างดูแลหน้างานไปจนถึงผู้ใช้งานซึ่งก็คือพนักงานที่ประจำสาขาต่างๆ รวมไปถึงโปรแกรมเมอร์ ทั้งหมดจะร่วมทดสอบและสรุปความเห็นเป็นเอกฉันท์เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ใช้งานร่วมกับโปรแกรมที่มีอยู่ของ CJ Express ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากปัญหาติดขัดแต่ประการใด เมื่อผ่านการทดสอบพร้อมบทสรุปจากหน้างานว่าต้องการซื้อเครื่องพิมพ์เพิ่ม ทางเราจัดส่งราคาเสนอฝ่ายธุรการเปรียบเทียบเพื่อสั่งซื้อ แล้วส่งรายงานเสนอไปยังผู้จัดการที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อว่าเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใด จำนวนเท่าไรบ้าง

โดยผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Epson เป็นแบรนด์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในวงกว้างอยู่แล้ว เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินรุ่น Epson TM-85 พิมพ์ใบเสร็จรับเงินและฉลากด้วยความเร็วสูง คุณภาพงานพิมพ์มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ เหมาะสำหรับงาน ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ร้านขายยา

ทางเราพยายามเก็บข้อมูลที่ถูกต้องทั้งในแง่ความต้องการในผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขของกิจการเพื่อให้ลูกค้าแน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ที่จะทำการสั่งซื้อ สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ด้วยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี การสาธิตทดลองใช้เครื่องพิมพ์ด้วยความตั้งใจ อธิบายให้ลูกค้าทราบถึงวิธีใช้งานและผลประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนบริการทั้งก่อนและหลังการขายอย่างจริงใจ

Visitors: 127,896