วีดีโอ สอนการใช้งาน เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด และอุปกรณ์ต่างๆCustomer Service Online
บริการหลังการขาย

Mobile : 098-909-9263

 

ก่อนอื่นให้ ติดตั้งโปรแกรม GoLabel ลงในคอมพิวเตอร์ ที่ต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ GoDEX ให้พร้อมใช้งาน

 

 

หลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ บาร์โค้ดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่สติ๊กเกอร์และหมึกริบบ้อน 

 

 

*โปรดตรวจสอบสติ๊กเกอร์ ให้แน่ใจว่ามีลักษณะดวงเป็นแบบใด แล้วตั้งเซนเซอร์ให้ เหมาะกับสติ๊กเกอร์ที่เราต้องการจะพิมพ์*

 

 

*โปรดอ่าน หมึกริบบ้อนนั้นจะ Fade in, Fade out หรือ Ink inside, Ink outside การใส่นั้นแตกต่างกันเพียงน้อย*

 

        

 เมื่อใส่สติ๊กเกอร์และหมึกริบบ้อน เรียบร้อยแล้วให้ปิดฝาเครื่องลง และเตรียมทำการ Calibation Sensor 

 

 

 

 เมื่อติดตั้งตามข้างต้น เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นการใช้งานโปรแกรม GoLabel ซึ่งใช้งานง่าย #BarcodeMadeEasy

 

 

 

การสร้างบาร์โค้ดชนิดต่างๆ

 

 

การใช้ Excel ไฟล์ เพื่อเชื่อม Database

 

 

 

การสั่งพิมพ์แบบ รันนัมเบอร์

 

Visitors: 136,046