กูรูกล้วยไม้โลก ประทับใจเครื่องพิมพ์ฉลากพลาสติกและบริการของนิปโป เมค ฯ

พี แอนด์ พี นอกจากเทคโนโลยีการพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดจะได้รับความนิยมนำมาใช้ในธุรกิจร้านค้าปลีกเพื่อช่วยให้ข้อมูลราคาสินค้าและอำนวยความสะดวกในการคิดคำนวณเงิน งานพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดยังมีบทบาทสำคัญต่อภาคธุรกิจส่งออกเช่นกัน โดยส่วนใหญ่จะใช้เพื่อบ่งบอกความแตกต่างของหน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งบาร์โค้ดบางประเภทสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบตัวเลขและตัวอักษร ทำให้การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้าเก็บรายละเอียดได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเลขหมาย batch  หรือ lot ในการผลิตสินค้า, รายละเอียดวันผลิตและวันหมดอายุ, ลำดับการขนส่งตลอดจนสถานที่ตั้งของผู้ผลิต จึงเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิต, ผู้ส่งออก, โลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการนำมาตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างครบวงจรมากขึ้น

เครื่องพิมพ์ฉลากพลาสติก ติดแสดงพันธุ์กล้วยไม้

สำหรับกูรูด้านงานกล้วยไม้โลกอย่าง Mr. Hanashima เป็นอีกหนึ่งลูกค้าคนสำคัญของทางบริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด โดยได้เลือกนำเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์และฉลากบาร์โค้ดไปใช้ติดต้นกล้วยไม้เพื่อบริหารจัดการก่อนส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลก ทั้งนี้ แนวคิดของ Mr. Hanashima คือการใช้เครื่องพิมพ์ฉลากพลาสติกเพื่อช่วยระบุป้ายชื่อให้กับต้นกล้วยไม้ว่าเป็นสายพันธุ์ใด จากนั้นก็แขวนไว้ที่ต้นกล้วยไม้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการสื่อสารและจะช่วยป้องกันความสับสนระหว่างการขนส่งกล้วยไม้ให้ลูกค้าในต่างแดนได้เป็นอย่างดี

 

ทั้งนี้ ทางทีมงานบริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด รู้สึกภูมิใจที่กูรูด้านกล้วยไม้โลกให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการให้บริการของนิปโป โดย Mr. Hanashima ได้เผยความประทับใจในการให้บริการที่ไม่เพียงรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังให้ความช่วยเหลือในการให้บริการนอกเวลางานอีกด้วย 

 

Visitors: 137,257