นิปโปร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการเขียนโปรแกรมขายหน้าร้าน POS ระดับอาชีวศึกษา

โปรแกรมขายหน้าร้าน POS เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่มีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งทางบริษัทเรา ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการเขียนโปรแกรมขายหน้าร้าน หรือ POS รวมไปถึงเทคนิคการใช้อุปกรณ์ POS ด้วย ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างเต็มที่

พี แอนด์ พี เห็นว่าการพัฒนาด้านวิชาชีพมีความสำคัญในระดับประเทศ ที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถออกมาสู่ภาคธุรกิจในอนาคต จึงได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการเขียนโปรแกรมอยู่เสมอ ซึ่งหลังจากการจัดงานแล้วเสร็จ คณะกรรมการจัดงาน ฯ ได้กล่าวขอบคุณว่าประทับใจ บริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ที่เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์

คณะกรรมการตัดสินการเขียนโปรแกรมขายหน้าร้าน หรือ POS

บทบาทสำคัญของโปรแกรมขายหน้าร้าน หรือ POS

นอกจากคุณภาพสินค้าที่ดี, ทำเลที่เข้าถึงได้สะดวกและราคาขายที่เหมาะสมจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจร้านค้าให้ก้าวหน้าและโดดเด่นกว่าคู่แข่งรายอื่น ๆ แล้ว มาตรฐานการให้บริการที่เป็นสากลและความใส่ใจในรายละเอียดปลีกย่อยอย่างการสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายและความถูกต้องแม่นยำในทุก ๆ การจับจ่าย เป็นกุญแจลับทางธุรกิจที่ธุรกิจปลีกและงานขายหน้าร้านทุกประเภทในปัจจุบันไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับกลุ่มนักธุรกิจเลือดใหม่ที่มองหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดี ๆ มาช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างเช่นโปรแกรมขายหน้าร้าน POS ของบริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ที่มีให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการได้มากถึง 3 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย

  1. เปลี่ยนงานขายเป็นเรื่องง่าย ไม่ซับซ้อนด้วยโปรแกรม Standard POS: เพื่อตอบสนองทุกประเภทของงานขายหน้าร้าน หรือ Point of Sales (POS) โปรแกรมมาตรฐาน POS จึงได้รับการออกแบบให้สามารถบันทึกรายรับและรายจ่ายต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบรายวัน, รายเดือนและรายปี ไม่ว่าจะต้องการจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ หรือ ต้องการนำข้อมูลมาวิเคราะห์แผนการขายในอนาคต ก็สามารถสืบค้นได้สะดวกและง่ายดายเพราะมีรายงานการเงินโดยสรุปไว้เรียบร้อย 
  2. เพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานด้วยโปรแกรม Online POS: ขยายขอบข่ายการใช้งานอย่างมีคุณภาพด้วยโปรแกรมOnline POS ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบงานขายของทางร้านผ่านโทรศัพท์ Smart Phone ทุกแบรนด์ทุกรุ่นได้อย่างง่ายดาย 
  3. ปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นการใช้งานตามความต้องการด้วยโปรแกรม Customize POS: เพราะว่าธุรกิจแต่ละแบบมีความต้องการที่แตกต่างกัน โปรแกรม Customize POS จึงได้รับการนำเสนอเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้งานอย่างครบถ้วน 
Visitors: 136,037