นำเสนอ ริบบอนบาร์โค้ด ให้ลูกค้าโรงงานผลิตสติ๊กเกอร์ได้ทดลองใช้งาน

สำหรับภาคอุตสาหกรรมบางประเภท การเลือกใช้ริบบอนบาร์โค้ดนั้นจำเป็นต้องให้ความสำคัญรื่องของความคงทนต่อการขีดข่วนและความทนทานต่อความร้อนสูงกว่าริบบอนบาร์โค้ดทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มโรงงานผู้ผลิตสติกเกอร์ โดยทั่ว ๆ ไปนั้น ริบบอนบาร์โค้ดที่ขึ้นชื่อเรื่องความคงทนและความทนทานมักจะประกอบด้วย ริบบอนบาร์โค้ด Wax-Resin, ริบบอนบาร์โค้ด Premium Wax/Resin และ ริบบอนบาร์โค้ด Resin

ริบบอนบาร์โค้ด ภาคอุตสาหกรรม 

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ริบบอนบาร์โค้ดได้ตรงกับวัตถุประสงค์และสามารถตอบโจทย์ของภาคธุรกิจได้มากที่สุด ทางบริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จึงได้ทำการทดลองนำหม้อต้มน้ำที่อุณหภูมิ 100 องศาโดยได้แปะสติ๊กเกอร์ริบบอนบาร์โค้ดทั้ง 3 ประเภทคือ ริบบอนบาร์โค้ด Wax-Resin, ริบบอนบาร์โค้ด Premium Wax/Resin และ ริบบอนบาร์โค้ด Resin จากนั้นได้ต้มน้ำต่อไปประมาณ 10 นาที จึงสังเกตเห็นว่าทั้งริบบอนบาร์โค้ด Wax-Resin และริบบอนบาร์โค้ด Premium Wax/Resin ได้เริ่มละลาย ในขณะที่ริบบอนบาร์โค้ด Resin ยังคงสภาพทนทานต่อความร้อนและการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี จึงอาจกล่าวได้ว่า ริบบอนบาร์โค้ด Resin มีความทนทานต่อความร้อนสูงสุดและเหมาะกับการใช้งานที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสถูกสาร Solvent ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

 

 

ทั้งนี้ โรงงานผลิตสติ๊กเกอร์แห่งหนึ่ง ย่านเกษตรนวมินทร์ และเป็นหนึ่งในผู้ใช้บริการริบบอนของทาง บริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ริบบอนบาร์โค้ดของทางบริษัทฯ ไม่ว่าจะในรูปแบบของ Premium Wax/Resin, Wax-Resin และ Resin แล้ว รู้สึกประทับใจในคุณภาพของริบบอนบาร์โค้ดทั้ง 3 ประเภทที่มีความคงทนมากเมื่อเทียบกับริบบอนบาร์โค้ดแบบทั่วไปในท้องตลาดที่ทางร้านเคยใช้บริการมาก่อนหน้านี้

Visitors: 136,046