ตรวจสอบการใช้งานและเช็ดหัวพิมพ์เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

เมื่อเดือนมกราคม 2559 บริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าไปดูแลลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ เสมอมา ซึ่งตั้งในจังหวัดนนทบุรี ด้วยการลงพื้นที่ให้บริการตรวจสอบการใช้งานและเช็ดหัวพิมพ์เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งบริการดังกล่าวไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในมาตรฐานการให้บริการและการดูแลลูกค้าของทาง พี แอนด์ พี เท่านั้น แต่รอยยิ้มและความพึงพอใจของลูกค้าคือรางวัลแห่งความภูมิใจของเจ้าหน้าที่ของ พี แอนด์ พี เช่นกัน   

เช็ดหัวพิมพ์เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

เทคโนโลยีการพิมพ์บาร์โค้ดเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบัน เพราะไม่ว่าจะเป็นการขายผ่านทางหน้าร้าน สินค้าต่าง ๆ ในปัจจุบันต่างก็จำเป็นต้องนำบาร์โค้ดมาใช้ในการบริหารจัดการสต็อกสินค้าเพื่อความแม่นยำและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนการให้บริการกับลูกค้าเองก็เช่นกัน เพราะเทคโนโลยีบาร์โค้ดจะช่วยให้ราคาสินค้าสามารถเชื่อมต่อกับระบบการชำระเงิน ทำให้ขั้นตอนการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าและการลงบันทึกรายรับของร้านค้าสอดคล้องกันในขั้นตอนเดียว แต่ทั้งนี้ ระหว่างการใช้งานก็จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาที่ถูกวิธีด้วย บริษัท ฯ เราจึงมีเจ้าหน้าที่เข้าไปสาธิตวิธีการดูแลรักษาและช่วยตรวจสอบการทำงานของเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดให้กับลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่ได้รับมาตรฐานสากล โดยมียอดจำหน่ายใน 77 ประเทศ ไม่น้อยกว่า 30 ล้านเครื่องทั่วโลกให้กับทางร้านค้าและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไว้ใช้จัดการบริหารระบบการทำงานให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้ว ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการทำงานของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดได้เป็น 2 แบบด้วยกัน คือ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบที่ใช้หัวพิมพ์สร้างความร้อนส่งผ่านไปยังกระดาษ กับอีกประเภทหนึ่งคือเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่ถ่ายความร้อนจากหัวพิมพ์ผ่านหมึก หรือ ริบบอนแล้วจึงพิมพ์ออกมา

 

บริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ยังได้เล็งเห็นถึงการให้บริการหลังการขายเพื่อดูแลลูกค้าและตอบแทนความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ฯ มาตลอด

Visitors: 134,451