รุ่น APN10-30

 

 

เครื่องลอกสติกเกอร์อัตโนมัติ

เครื่องลอกสติกเกอร์,เครื่องติดสติกเกอร์,ด้วยมือ ด้วยเทคโนยี Made in Japan  กลไกอัจฉริยะ สามารถตรวจจับขนาดสติกเกอร์อัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องตั้งหน้าสติกเกอร์ทุกครั้งที่ใส่ม้วนสติกเกอร์ใหม่ทำให้เครื่องสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ มีรุ่นให้เลือกใช้ร่วมกับสติกเกอร์ทุกขนาดและทุกแบบ ตามที่คุณต้องการ

LABEL APPLICATOR  

APN Series / APF Series 

Built-in  Mech-Sensor Precision technology creates a lineup of versatile label

applicators that meet a wide range of label and sticker needs

How to use Labeler (Towa Applicator)

Towa Applicator remove label guide by turning to the right

1. Remove label guide by turning to the right and place your roll of labels onto the spooler. Replace the guide by pressing inward and turning to the left

.Towa applicator pull labels under the transparent pressure plate

2. Pull labels under the transparent pressure plate. Open the bottom gate, releasing the latch marked "OPEN" (do not force), and thread label edge along the bottom gate.

Towa applicators close the bottom gate

3. Close the bottom gate by returning the latch marked "OPEN" back into the locked position. The serrated edge is used to remove the excess label liner.

Towa applicators - labels are released as you squeeze the handle.

4. Labels are released as you squeeze the handle. As you squeeze, pull the applicator along in a fluid motion over the surface of the item being labeled.

Cleaning and removing stuck labels from towa applicators

Cleaning/Removing Stuck Labels
Unscrew 2 screws. Easily remove stuck label by solvent for strong adhesive.

Visitors: 136,046